Lietošanas noteikumi

INTERNETA VEIKALA PEPE.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI


Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā, pa telefonu vai e-pastu.
Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet noteikumus.


Minimālā pasūtījuma summa ir 10.00 eiro.


LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  • Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.
  • Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.
  • Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā PEPE.LV patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.
Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic SIA "WEBTRADING", Saulgriežu iela 11, Berģi, Garkalnes nov., LV-1024 saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.


SIA BESONIC TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
SIA Besonic apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā.
Neskaidrību gadījumā lietotājam tiek sniegta palīdzība pa tel. +371-28-21-21-66
Izmantojot PEPE.LV interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.


GARANTIJAS NOTEIKUMI
Piedāvātajām precēm tiek nodrošināta 2 gadu garantija. Iegādājoties preci, kā garantijas karte darbojas pavadzīme vai čeks, kurā fiksēts pirkšanas laiks.
Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ. Ja garantijas laikā precei rodas šādas problēmas, ziņojiet par to mums, izmantojot sadaļā Kontakti norādīto adresi. Ja būs nepieciešams remonts, nogādājiet preci, ar preces apmaksu apliecinošiem dokumentiem uz mūsu veikalu. Bezmaksas garantijas remonts tiks veikts atbilstoši ražotāja noteikumiem.


GARANTIJAS NOTEIKUMI:

  • Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā.
  • Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem.
  • Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja uz to korpusa nebūs norādes "ūdensizturīgs".
  • Ražotājs ir tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas.
  • Ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.
  • Garantijas remonts neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.

Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.